Et hjem i Israel for bibeloversettere fra Afrika

Av Vidar Norberg

På Judeas fjell, like utenfor Jerusalem, ligger et hjem for bibeloversettere. Der lærer de hebraisk språk, bibelsk geografi, poesi og kultur for å oversette
Bibelen i afrikanske land.
–Det er rundt 400 språk bare i Nigeria og 70 språk i Togo i Afrika som trenger oversettelse av Tanach, Det gamle testamente,
sier lederen, den norskættede Halvor Ronning i «Jerusalem Center for Bibel
Translators (JCBT).
Et raskt søk på nettsiden til «De forente bibelselskapene» viser at det er 7350 språk i verden. I slutten av 2018 var hele Bibelen oversatt til 692 språk. En del av Bibelen var oversatt til 2670 språk. For 1,5 milliarder mennesker er Bibelen ikke eller bare delvis tilgjengelig på morsmålet.
–Selv om det er mange i Afrika som bruker fransk og engelsk, er det ikke alle som taler disse språkene flytende. Det er nok ennå mange som ikke er nådd med evangeliet, konstaterer Ronning.

Norskættede Halvor Ronning i Israel.

Senter på fjellet

Det var i 1995 at ekteparet Halvor og Mirja Ronning startet opp sitt prosjekt
med et hjem for bibeloversettere. Husvære og møbler til de afrikanske studentene kom raskt på plass. Ekteparet gikk til Det hebraiske universitetet i Jerusalem i håp om et samarbeid.
–Dere har kurs for jordbruk og medisin på engelsk. Hva gjør dere for hebraiske studenter som skal oversette Bibelen. Det finnes over 7350 språk. Ronning forteller at Det hebraiske universitetet ble ivrig. Det første studieprogrammet var for fransktalende bibeloversettere fra Vest-Afrika.
I dag er det et effektivt studieopplegg på ett semester eller 5,5 måneder. Det starter med en måneds språkkurs i moderne hebraisk. Et slikt kurs gir godt grunnlag for bibeloversettere. For de fleste ordene i moderne hebraisk kan brukes av oversettere som har gammelhebraiske tekster foran seg. Eliezer Ben-Yehuda, som gjenopplivet språket på 1900-tallet, har for en stor del benyttet seg av hebraiske ord i Bibelen.
Bibeloversetterne må også på kurs i hebraisk poesi, som man blant annet
finner i Salmenes bok. Dessuten må studentene gjennom 19 feltturer for å lære om bibellandets geografi. Studentene må selv stå i geografien for å se hva bibeltekstene handler om.
–Tenk deg at du står på Oljeberget i Jerusalem. En mann fra Papua Ny-Guinea vil si at dette er ikke noe fjell, men en høyde. En annen fra Tsjad vil kalle Oljeberget for et fjell.
Bibeloversetterne trenger kunnskap i bibelsk geografi for å oversette Det gamle testamente. Et eksempel på dette er Salme 23, hvor det står «Herren er min hyrde, jeg skal ikke mangle noen ting. Han lar meg ligge i grønne enger, Han leder meg til hvilens vann.»
–I Minnesota eller New Zealand høres dette ut som en vakker slette med masse gress. Man trenger ingen hyrde, det er nok å sette opp et gjerde for det er ingen naturlige fiender der. Afrikanerne sier at stille ann ikke kan oversettes for i Afrika er dette malariasump, og derfor oversetter de det med godt vann. Poenget med den gode, elskede gamle Salme er at om ikke
hyrden leder sauene til gress, så er det ofte i Israel bare vissent høy man ser for alt er vissent og brunt. Sauene må ha en hyrde som passer på dem og leder dem dit, sier Ronning.
Han mener at man bare kan glemme å oversette Bibelen fra den berømte King James-utgaven og sier at oversettelse fra en annn oversettelse kan skape alvorlige feil.
–Følger dere et konkordant (ord for ord nær grunnteksten) eller et idiomatisk (meningsoversettelse) oversettelsesprinsipp?
–Vi oversetter ikke. Vi trener oversettere og gir dem verktøyet til å oversette. De har sine egne teorier fra sine hjemsteder. Noen er meget liberale, andre har en konservativ stil. Min kone Mirja oversatte Jesaja til sitt morsmål finsk. Hun gav oversettelsen navnet «La Jesaja tale» («Profeetta Jesaja puhuu»). Om Jesaja benyttet et ord i en uvanlig sammenheng, lot hun dette ordet reflekteres på finsk, men dersom det tok bort meningen byttet hun det ut. Man kan ikke alltid bruke ord for ord, sier Ronning.
–I dag står russiske styrker i Syria og dette har aktualisert gamle profetier i
Esekiel om Gog-krigen. Hvordan oversettes ord som Gog, Magog, Mesek, Tubal, Libya og Syria?
–Vi bruker ordene som de står og lar oversetterne kjempe med dem, sier
Ronning.

Et hjem i Judea

Til den messiansk-jødiske Moshav Yad Hashmona kom et tømmerhus. Tre konteinere med kjøkken og utstyr fra Finland kom til Ashdod havn og til tømmerhuset. Det ble hjemmet for bibeloversetterne. Nå er det åtte studenter, alle pastorer og alle gifte menn.
–Her kan de sove, spise og studere, sier Ronning.
De kjører også studentene til og fra Det hebraiske universitet og tar seg av alt det praktiske arbeidet. På kjøkkenet er det en finsk kokke. En finsk ungjente stryker sabbatsduken, denne fredagen.
Det finske tømmeret har sin egen historie. Noen i England avbestilte tømmerhuset, og det havnet i Israel. I andre etasje er det en vakker finsk stue og langbord for hverdagskost og sabbatsmåltider. I første etasje er det bibliotek og langbord for studier. Det er også en klippekirke. I den står et bilde av den britiske bibeloversetteren Mary Gardner. Hun ble drept i et terrorangrep mot en bussholdeplass i 2011.
JCBT har hatt en del problemer med visum for sine afrikanske studenter.
Israelske myndigheter frykter at studentene fra Afrika ikke skal reise hjem igjen. Ronning sier at de følger med på hvilke fly studentene kommer og hvilke flynummer de reiser ut med. Dermed kan JCBT dokumentere at studentene har forlatt landet etter endt studie.

JCBT har samarbeid med bibeloversettere i Wycliffe som betaler for noen studieplasser. Det er også noen som stiller økonomisk opp for hjemmet, men ikke mange store rikfolk.
–De seneste 23 årene har det vært 140 studenter her. De fleste er bibeloversettere, men det er også noen som skal bli lærere for bibeloversettere. Testen for å bli opptatt er hard. De må kunne minst 300
hebraiske ord.
Det finnes også organisasjoner som er villige til å gå inn med midler til bibeloversettelser. En av dem er EVERY TRIBE EVERY NATION.

En visjon

–Hvor kommer din visjon fra. Er det fordi din kone er datter av finnen Kaarlo Syväntö?
–Nei, svarer Ronning og forteller historien om den kjente bibelsprederen i Israel.
Kaarlo Syväntö var fra Finland. Han kom til Jødeland før staten Israel ble etablert.
Området tilhørte den gang det britiske mandat. Han var en av de første tusen som fikk id-kort. Det hadde nummer 710 i den nye staten Israel. Også kone og barn ble israelske statsborgere.
–Syväntö var stasjonsmester på jernbanen i Tiberias. Men han arbeidet også med bibelspredning. Den dag i dag kan man sende et brev til box 86 i Tiberias og få en bibel. Ekteparet Kaarlo og Maire Syväntö
hadde to sønner med finsk skolegang som ikke gikk på skole i Israel, dessuten to døtre som fikk skolegang i Israel.
Halvor Ronning fra USA ville studere hebraisk i Israel. Lærerinnen het Mirja Syväntö. I 1969 giftet Ronning seg med Mirja som snakker flytende hebraisk og har studert hebraisk. De har to sønner og to døtre, mens to døtre er døde.
Halvor Ronning er født i Kina og oppvokst i USA. Han gikk på high school i
Chicago. Han har blant annet bachelorgrad fra et luthersk seminarium i Tyskland og mastergrad fra Yale Universitet, samt en æresdoktorgrad.
Når man spør om familiebakgrunn, skifter han fort over til norsk.
–Farfar var født i Bø i Telemark. Far var fra Rydberg i Nummedal, sier han men forteller at han ikke kan snakke norsk.

–Jeg kan ikke finne adjektiver for å si hvor stor pris vi setter på dette hebraiske studietilbudet i Israel. Forrige natt takket jeg Gud for Halvor og Mirja Ronning og deres initiativ, sier lærer Kokou Ayadome ved Vest-Afrika Baptistteologiske seminar i hovedstaden Lomé.

Han er en av studentene som studerer hebraisk på Jerusalem
Center for Bible Translators. Kunnskapene skal han bruke for
å lære opp både pastorer og bibeloversettere
ved Vest-Afrika
Babtistteologiske seminar som har studenter fra fire land. Skolen
er også åpen for andre evangeliske kirker. Han skal også selv være til hjelp for dem som oversetter de hebraiske tekstene i Det gamle testamente i hjemlandet.
–Rundt 740.000 mennesker snakker ife-språket i Togo. I tillegg til disse snakkes det også i Benin og Nigeria. I Togo er det i alt 40 språk. Jeg antar at kanskje fem språk har hele Bibelen oversatt til sitt språk. I byene kan 80–
90 prosent snakke fransk, men ikke nødvendigvis i landsbyene, forteller Ayadome.

Kokou Ayadome fra hovedstaden Lomé i Togo.

Bibeloversettere

–Treningen i Israel er viktig for de fleste av mine studenter slik at
de kan oversette Bibelen på ulike språk, sier Kokou Ayadome.
De afrikanske hebraiskstudentene i Israel har blant annet har sett Jordanelven, Jeriko, Gilboa, Dødehavet og Qumran.
–Vi har lært om årstidende knyttet opp mot jordbruket og de
bibelske festene. Det er meget viktig å vite hvordan innhøstningen
var når man skal oversette Bibelen.
Kokou Ayadome sier at Afrika ikke har sommer og vinter som Israel, men tørt og vått. Nå ser han at gresset kan høstes og lagres til mat for dyrene i tørre tider. Dette er noe en bibeloversetter bør kjenne til.

Kristen i Togo

I Togo utgjør kristne, katolikker og evangeliske rundt 36 prosent av befolkningen. Muslimene utgjør 13 prosent, mens den største gruppen er afrikansk religiøs tradisjon.
–Hvordan er situasjonen for kristne i Togo?
–Vi har frihet i Togo. Alle kan praktisere den religionen de ønsker. Det er lett å organisere evangelisering. Man kan bevege seg fritt i landet, gå fra hus til hus og preke eller starte kirker.
Ayadome forteller at det ikke er lett å evangelisere i muslimske områder. Han sier videre at noen muslimer også er influert av radikal ideologi.
–Afrikansk religiøs tradisjon (animisme) er den største religion i Togo. Den er meget sterk. De fleste i landet er involvert i dette. Regjeringen støtter deres fester i håp om at de skal stemme på partiene. Og de religiøse sier at de har støtte fra myndighetene når de sender fjernsynet for å dekke deres fester.

Afrikansk magi

–Kan dere se Gud arbeide i Togo?
–Ja, men ikke slik vi ønsker. Ut fra den erfaring jeg har fra andre land jeg har besøkt, så arbeider Gud. Kirker blir plantet, mennesker tar imot evangeliet. Men vi trenger pastorer med trening. De som taler, er uten trening, og da kan du forestille deg hva de lærer. Når folket er fattig, kan de endre evangeliet til fremgangsteologi eller en praksis som ikke er så langt fra afrikansk religiøs tradisjon. Det kan være praktisering av magi.
–Tidligere bibelskolelærer Tormod Engelsviken ved Indremisjonsselskapets bibelskole i Oslo fortalte for mange år siden at da han kom til Afrika var det magikere som til og med kunne kaste folk opp i et tre. Er dette sant?
–Ja, det er sant. Det er mye som praktiseres, sier Kokou Ayadome meget bekreftende.

Lang vei hjem

Kokou Ayadome har familie, kone og tre døtre på åtte, fem og to år.
–Jeg savner dem virkelig, og de savner meg. Men jeg snakker med min kone på WhatsApp hver dag om det er mulig, og med mine barn hver helg.
Han kom til Israel den 22. januar og reiser hjem den 2. juli etter seks måneders studier.
–Det er mye å gjøre i Togo, selv om landet ikke er stort større enn Israel.